Flip book element

Đặc sản Miến Sắn Dây Việt Cường OCCOP 5 sao -1KG

150.000 

Miến Việt Cường
Việt Nam
1000G/GR
5000
Thái Nguyên
Đọc tiếp

Miến Sắn Dây Việt Cường OCOP 5 SA0 – 200G

30.000 

Miến Việt Cường
Khác
Việt Nam
Mì ăn liền
1500
200G/GR
HTX Miến Việt Cường
HTX Miến Việt Cường
5000
Thái Nguyên
Đọc tiếp

Xách Miến Việt Cường Tổng Hợp ( 1 xách gồm 2 gói miến dong + 1 Miến tỏi đen + 1 Miến sắn dây + 1 Miến khoai lang )

140.000 

Miến Việt Cường
Việt Nam
3000
1000G/GR
HTX Miến Việt Cường
HTX Miến Việt Cường
3000
Thái Nguyên
Đọc tiếp

Xách Miến Tỏi Đen – Hộp Quà Tặng Miến Việt Cường OCCOP 5 SAO ( 5 gói 200G miến tỏi đen – 1KG )

260.000 

Miến Việt Cường
Việt Nam
1.1KG
HTX Miến Việt Cường
HTX Miến Việt Cường
5000
Thái Nguyên
Đọc tiếp

Đặc sản Miến Khoai Lang Việt Cường OCOP 5 SAO – gói 500G

50.000 

Miến Việt Cường
Việt Nam
500G/GR
5000
Thái Nguyên
Đọc tiếp

(Hộp Quà TẶNG) Miến Dong VIệt Cường OCOP 5 Sao ( 5 gói miến dong 200gr/ xách – 1KG )

120.000 

Miến Việt Cường
Việt Nam
1kg
1500
1100G/GR
HTX Miến Việt Cường
5000
Thái Nguyên
Đọc tiếp

Miến Tỏi Đen Việt Cường OCOP 5SAO – 200G

50.000 

Miến Việt Cường
Việt Nam
250g
24 tháng
1500
200G/GR
HTX Miến Việt Cường
HTX Miến Việt Cường
5000
Thái Nguyên
Đọc tiếp

Miến Dong Việt Cường OCOP 5SA0 – gói 200G

20.000 

Miến Việt Cường
Khác
Việt Nam
200g
Tinh bột dong riềng
200ML
5000
Thái Nguyên
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.