Đặc sản Miến Khoai Lang Việt Cường OCOP 5 SAO – gói 500G

50.000 

Miến Việt Cường
Việt Nam
500G/GR
5000
Thái Nguyên