Đặc sản Miến Sắn Dây Việt Cường OCCOP 5 sao -1KG

150.000 

Miến Việt Cường
Việt Nam
1000G/GR
5000
Thái Nguyên