Miến Dong Việt Cường OCOP 5SA0 – 500G

50.000 

Miến Việt Cường
Khác
Việt Nam
200g
Tinh bột dong riềng
500G/GR
6000
Thái Nguyên