Miến Dong Việt Cường OCOP 5SA0 – gói 200G

20.000 

Miến Việt Cường
Khác
Việt Nam
200g
Tinh bột dong riềng
200ML
5000
Thái Nguyên