Đặc Sản Miến Tỏi Đen Việt Cường OCOP 5 SAO – 1KG

230.000 

Miến Việt Cường
Việt Nam
1000G/GR
6000
Thái Nguyên