Xách Miến Tỏi Đen – Hộp Quà Tặng Miến Việt Cường OCCOP 5 SAO ( 5 gói 200G miến tỏi đen – 1KG )

260.000 

Miến Việt Cường
Việt Nam
1.1KG
HTX Miến Việt Cường
HTX Miến Việt Cường
5000
Thái Nguyên